Bokbussen på skolekassa.no

 

En pedagogisk nettsted, laget for å gi leseopplæring og leseglede. Bokbussen inneholder 48 bøker fra GAN Aschehougs småbibliotek BOKBUSSEN RØD og BOKBUSSEN BLÅ.

Tjenesten er tilgjengelig gjennom skolekassa.no

Bøkene i BOKBUSSEN er ment for den første og den noe viderekomne lesetreningen. Elever som har knekt lesekoden eller er i ferd med å gjøre det, trenger et vell av tilrettelagt lesestoff. Med BOKBUSSEN får de et helt lite bibliotek å boltre seg i. Det er en rik og spennende bredde av forfattere, illustratører og temaer.

FLERSPRÅKLIG

Appen kan benyttes av alle elever, men er svært velegnet til morsmålsundervisning. Den gir elever av ulik språklig bakgrunn en unik mulighet til å lese den samme litteraturen.

Bøkene er fordelt på fire nivåer og er innlest på bokmål, nynorsk, engelsk, dari, kurdisk (kurmanji), pashto, arabisk og tigrinja.

Bokbussen kan brukes til individuell lesing, veiledet lesing eller stasjonsarbeid hvor man viser nettstedet på storskjerm.

ENKEL FUNKSJONALITET

Les selv – Les for meg – Les inn – Hør deg selv

Funksjonaliteten er enkel og lett tilgjengelig. Bokbussen består av boksidene i oppslag, med all tekst innlest på lyd. Man kan også lese inn teksten selv, og lytte til den.

Man velger språk når man har åpnet en bok. Underveis kan man velge å bytte til et sekundærspråk, slik at man ser og hører en oversettelse av boka.

OM BOKBUSSEN:
• Bøkene er utviklet av en gruppe pedagoger og andre med spesialkompetanse på lese- og skrivestart.
• Les mer om BOKBUSSEN på gan.aschehoug.no/bokbussen
• Støttet av Utdanningsdirektoratet.

Personvern

Den nettbaserte versjonen av Bokbussen benytter ikke lagring av personlig informasjon. Til og med innlest lyd vil kun bli lagret lokalt i nettleseren og ikke oppbevart cookies eller cache etter at du har forlatt nettstedet.

Hvilke personopplysninger kan bli lagret om deg på Bokbussen?

Ingen personopplysninger vil bli lagret, men vi oppbevarer midlertidig FEIDE-ID i nettleserens cache. Denne slettes når du lukker nettleseren.

Hvor er opplysningene hentet fra?

FEIDE-ID hentes fra FEIDE.

Hvem er behandlingsansvarlig, og hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter?

Behandlingsansvarlig er H. Aschehoug & Co., Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo.

Det er Bokbussens brukerstøtte som har det daglige ansvaret for at Aschehoug oppfyller sine plikter som behandlingsansvarlig.

Immaterielle rettigheter
Bokbussen nettsted er en tjeneste som eies og drives av Aschehoug forlag. Tekster, bilder, illustrasjoner, logoer, programkode m.v., tilhører forlaget eller dets lisensgivere. Alt innhold som forlaget har gjort tilgjengelig på eller som er en del av nettsiden, er således beskyttet av relevante lover, først og fremst åndsverkloven og varemerkeloven. Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.

Brukere av tjenesten er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelige for andre gjennom Lokus, ikke bryter med andres rettigheter. Aschehoug forlag forbeholder seg rett til vederlagsfri gjenbruk av alt innhold som gjøres tilgjengelig på nettsiden.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x