Aktuelle bøker

Tema

Tema

TEMA er en serie hefter i matematikk som tar for seg ett hovedområde i faget om gangen. Heftene inviterer til variasjon i undervisningen på en...

Les mer

Skriveverkstedet

Skriveverkstedet

I Skriveverkstedet får elevene bli kjent med hvordan man skriver tekster av forskjellig slag og med forskjellig formål. Her legges grunnen til hvor...

Les mer

Lesing i fagene

Lesing i fagene

Lesing i fagene" og "MER Lesing i fagene": Systematisk arbeid med leseforståelse i de teksttunge fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og RLE. ...

Les mer

Lesetrening i engelsk

Lesetrening i engelsk

Boken er bygget over samme lest som Active Reading, men inneholder flere og bedre tekster, gjennomtenkte oppgaver og flotte tegninger! Her får du e...

Les mer

Planleggingsverktøy

Planleggingsverktøy

GAN Aschehoug kan tilby tre ulike ukeplanleggere for grunnskolen: én for barnetrinnet, én for ungdomstrinnet og én for SFO. Felles for de tre er at...

Les mer

Planleggingsverktøy for barnehagen

Planleggingsverktøy for barnehagen

Viktige planleggingsverktøy for barnehagen. Barnehageplanleggeren er laget for avdelingen med oppslag for hver uke. I tillegg finner du avkrysni...

Les mer

App: Språkkista
E-bok

App: Språkkista

Språkkista App, en pedagogisk app som inneholder ord og begreper bildelagt og innlest på 20 ulike språk. Appen gir en unik mulighet for individuell...

Hjerteprogrammet

Hjerteprogrammet

Tenk om alle barn kunne oppleve hvor verdifulle de er... Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, samlet i en ko...

Les mer

Stasjonsbyen

Stasjonsbyen

Flere og flere organiserer deler av undervisningen på småskoletrinnet som stasjonsundervisning. Særlig gjelder dette i klasser hvor man jobber med ...

Les mer

Lesing pågår A, B, C

Lesing pågår A, B, C

Lesing pågår gir elevene verdifull trening og kompetanse i leseforståelse og lesing som grunnleggende ferdighet. Bøkene inneholder varierte tekster...

Les mer

Å bade i bilder

Å bade i bilder

Å bade i bilder - fortelling og analyse Boka presenterer to innfallsvinkler til å undersøke bilder og visuelle fortellinger. Den første delen pres...

Les mer

Mattesirkelen

Mattesirkelen

Mattesirkelen er et diagnoseverktøy som er direkte koplet opp mot målen i K06. Mattesirkelen gjør matematikken oversiktlig for både elever, foreldr...

Les mer

Populære produkter

Nye språklære

Nye språklære

Språklære er en serie bøker som gir et systematisk grunnlag for undervisningen i språklære på småskole- og mellomtrinnet. Den populære serien utkom...

Les mer

Dunderly

Dunderly

Langt fra folk og høyt til fjells ligger Dunderly! Et hemmelig sted der monstre kan bråke, leke og ha så mye ludibunder de bare...

Les mer

Språkkista

Språkkista

Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger,...

Les mer

Ukas ord 1-4

Ukas ord 1-4

Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig. Elevene utvikler gradvis...

Les mer