Høstsalg

Tallsluker - 50% salg!

Tallsluker - 50% salg!

Tallsluker er en serie matematikkhefter som gir elevene anledning til å fordype seg i ett tallområde og en regneart av gangen. Heftene tar for seg...

Les mer

Bokbussen - utvalgte titler 50%!

Bokbussen - utvalgte titler 50%!

BOKBUSSEN består av 60 nyskrevne, norskutviklede småbøker fordelt på BOKBUSSEN RØD og BOKBUSSEN BLÅ. Bøkene er utviklet spesielt for den første les...

Les mer

LingoBingo - 50% salg!

LingoBingo - 50% salg!

Bingo- og Memory til fremmedspråksundervisningen For nybegynnere i språket - nesten uansett alder! Endelig et undervisningsopplegg som "leker...

Les mer

Finbøker

Finbøker

Finbøkene har mange bruksmuligheter: Noen velger å bruke finboka over lang tid og på den måten samle de beste arbeidene gjennom ett eller flere...

Les mer

Vis alle »

Aktuelle bøker

Tema

Tema

Ny matematikkserie!

TEMA er en serie hefter i matematikk som tar for seg ett hovedområde i faget om gangen.Heftene inviterer til variasjon i undervisningen på en...

Les mer

Venner

Venner

Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som...

Les mer

Tverrfaglige kopiark

Tverrfaglige kopiark

Tverrfaglige kopiark er en serie med bøker for lærere på småskoletrinnet. Her finner læreren arbeidsark , oppgaver og spill til kopiering , samt...

Les mer

Lesing i fagene

Lesing i fagene

Lesing i fagene" og "MER Lesing i fagene": Systematisk arbeid med leseforståelse i de teksttunge fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og RLE. ...

Les mer

Stasjonsbyen

Stasjonsbyen

Flere og flere organiserer deler av undervisningen på småskoletrinnet som stasjonsundervisning. Særlig gjelder dette i klasser hvor man jobber med ...

Les mer

Hjerteprogrammet

Hjerteprogrammet

Tenk om alle barn kunne oppleve hvor verdifulle de er... Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, samlet i en koff...

Les mer

Spire

Spire

De yngste elevene har en iboende nysgjerrighet til alt levende rundt seg. Med Spire-serien utfordrer vi små forskerspirer, ved å kombinere fagkunns...

Les mer

Lesing pågår A, B, C

Lesing pågår A, B, C

Lesing pågår gir elevene verdifull trening og kompetanse i leseforståelse og lesing som grunnleggende ferdighet. Bøkene inneholder varierte tekster...

Les mer

Skriving pågår A, B, C

Skriving pågår A, B, C

Skriving pågår - unikt opplegg for grundig og systematisk skriveopplæring Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene som elevene skal arbeid...

Les mer

Skriveverkstedet

Skriveverkstedet

I Skriveverkstedet får elevene bli kjent med hvordan man skriver tekster av forskjellig slag og med forskjellig formål. Her legges grunnen til hvor...

Les mer

Planleggingsverktøy for barnehagen

Planleggingsverktøy for barnehagen

Viktige planleggingsverktøy for barnehagen. Barnehageplanleggeren er laget for avdelingen med oppslag for hver uke. I tillegg finner du avkry...

Les mer

Mattesirkelen

Mattesirkelen

Mattesirkelen er et diagnoseverktøy som er direkte koplet opp mot målen i K06. Mattesirkelen gjør matematikken oversiktlig for både elever, foreldr...

Les mer